Tietoja asukkaille

Tietoja remontoijalle

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Nyrkkisääntönä on, että liki kaikista asunnossa tehtävistä muutoksista pitää ilmoittaa. Tavoitteena on turvata sekä remontintekijän että muiden osakkaiden oikeudet.

Ilmoita aina näistä remonteista

Muiden remonttien kohdalla tarkasta ilmoitusvelvollisuus isännöinniltä. Remontista ilmoitetaan isännöintiyritykseen. Ilmoita remontista hyvissä ajoin. Remontti-ilmoituksen kohtuullinen käsittelyaika on enintään kuukausi.
Jos muutostyö vaikuttaa naapureihin, hallituksen tai isännöinnin tehtävänä on ilmoittaa muutoksesta heille. Tämän jälkeen naapurit voivat harkita, onko heillä mahdollisuus puuttua remonttiin. Remontintekijän kannattaa itsekin ilmoittaa naapureille suunnittelemastaan remontista ja työn aiheuttamasta haitasta.

Muista huoneiston asbestikartoitus

Jos osakas aikoo tehdä tai teettää huoneistoremontin, hänen tulee teettää tietyissä tapauksissa asbestikartoitus purettaviin materiaaleihin. Uuden lain mukaan ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purettavien materiaalien asbesti pitää kartoittaa ennen purkutyötä. Lähtökohta on, että osakas maksaa kartoituksen, ellei muuta sovita.

Asbestikartoitusta ei kuitenkaan tarvitse teettää, jos huoneistossa tehdään vähäisiä töitä, kuten reikien poraamista seiniin tai kattoon.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä. Kartoittajan tulee olla perehtynyt asbestin esiintymiseen käytetyissä rakennusaineissa, materiaaleissa, rakenteissa sekä omaavan kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. Riittävän perehtyneitä ovat esimerkiksi:

Materiaalinäytteet ottaa aina asbestikartoittaja.

Osakas toimittaa asbestikartoitusraportin isännöitsijälle, joka käsittelee muutostyöilmoituksen. Isännöitsijä voi hyväksyä huoneiston remontti-ilmoituksen taloyhtiön puolesta vasta asbestikartoituksen jälkeen.
Asbestikartoitus viivästyttää remontti-ilmoituksen käsittelyä, ja osakkaan tulee ottaa se huomioon remontin aikataulussa.

Mitä ilmoitetaan?

Miten ilmoitetaan?

Remontista ilmoitetaan Taloyhtio.Infon kautta. Remontti-ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti, jotta tiedot voidaan säilyttää ja tallentaa.
Osakkaan on ilmoitettava remontista oikein, jotta työstä tulee asianmukainen merkintä isännöitsijäntodistukseen. Näin uusi omistaja saa asuntokaupan yhteydessä tiedon tehdyistä remonteista.

Remontin valvonta

Ilmoitusvelvollisuuttakin tärkeämpää on, että remontit tehdään oikein ja niitä valvotaan asianmukaisesti. Taloyhtiö valvoo osakkaiden remontteja, jos ne voivat aiheuttaa haittaa tai vahinkoa taloyhtiölle, sen omaisuudelle tai naapureille.

Muuttajan muistilista

Muuttoilmoitus

Muuton yhteydessä tulee aina tehdä muuttoilmoitus taloyhtiölle ja digi- ja väestötietovirastoon.
Muuttoilmoituksella tiedot voidaan päivittää yhdellä kertaa sekä Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään että Postiin.

Taloyhtiölle sisään- tai poismuuttoilmoitus lähetetään Taloyhtio.Infon kautta.
Ilmoituksen perusteella muuttaja kirjataan talon asukkaaksi ja sukunimi lisätään huoneiston oveen ja nimitauluun.

Digi- ja väestötietovirasto muuttoilmoitus

Posti muuttoilmoitus

Järjestyssäännöt

Asumista ja elämää kaupungeissa ohjaa järjestyslaki ja taloyhtiöillä on omat taloyhtiön sisäiset järjestysohjeensa.
Taloyhtiössä asumiseen ja normaaliin elämään kuuluvat monenlaiset äänet, jotka yhteisöasumisessa täytyy vain hyväksyä.
Jos järjestät juhlia tai huoneistossasi tehdään remonttia, on siitä hyvä ilmoittaa etukäteen naapureille.

Järjestyslaki

Jätehuolto

Näin taloyhtiön jätehuolto toimii parhaiten

Jos taloyhtiö joutuu hävittämään asukkaiden irtojätteitä, yhtiölle tulee kustannuksia. Älä siis jätä jäteastian viereen esimerkiksi huonekaluja tai kodinkoneita.

Pirkanmaan Jätehuolto